در صورت  بروز هر گونه شکایت یا ارائه انتقادات و پیش نهادات می توانید مراتب را با پست الکترونیکی زیر در میان گذاشته و یا با شماره تلفن زیر تماس حاصل فرمائید 

آدرس ایمیل : info@ roxterm.ir

شماره تماس :

تلفن دفتر مرکزی :  ۰۴۴۳۲۲۵۳۴۳۳
تلفن نمایشگاه:      ۰۴۴۳۲۲۵۳۵۳۴
تلفکس:                ۰۴۴۳۲۲۳۹۴۴۳
واحد فروش :
۰۹۱۴۵۶۹۳۰۰۵ – مهندس امانی
۰۹۱۴۵۶۹۳۰۰۶ – مهندس صوفی
۰۹۱۴۵۶۹۳۰۰۷ – مهندس مولودی